Koroljov kontrollsenter, russisk kontrollsenter for bemannede og ubemannede romfartøyer, tidligere kjent som Kalingrad kontrollsenter. Sorterer under RAKA, Russlands nasjonale fly- og romorganisasjon. Drives i stor grad av RSC Energija. Ligger ca. 10 km nordøst for Moskva og ble tatt i bruk i 1973.