Navn på tre sterkt forgrenede innsjøer som består av Nordre Kornsjø på grensen mellom Halden kommune, Østfold, og Tanums kommun i Sverige (141 moh., 9 km2, herav 2,8 km2 i Norge) og Mellan og Södra Kornsjön i Sverige.