Kornel Ujejski, polsk forfatter. Hans hovedverk er diktsyklusen Jeremias' klagesanger (1847), som med patos og glødende patriotisme uttrykker forbitrelsen over østerrikernes «galisiske blodbad» på polske bønder 1846.