En estetisk læringsprosess gjennom, og i, dans og bevegelse. Tar utgangspunkt i auditive, visuelle, taktile, kinestetiske og kognitive ideer som stimuli for læring gjennom kropp. Kan benyttes i koreografiske prosesser og i estetiske læringsprosesser i skolefag. Metodikken er basert på et transformativt pedagogisk læringssyn.