Korallhavterritoriet, øygruppe og føderalt territorium i Australia, øst for Great Barrier Reef i Korallhavet. Består av spredt beliggende øyer og rev over et havområde på ca. 1 mill. km2. Ubebodd bortsett fra en meteorologisk stasjon på Willis Island. Opprettet 1969 som eget administrasjonsområde underlagt Norfolkøya.