Konstantin Petrovitsj Pobedonostsev, russisk jurist og politiker. Aleksander 2 gjorde ham i 1861 til privatlærer for sine sønner, en stilling han senere også hadde for Aleksander 3s sønn Nikolai (2). Som følge av sin posisjon ved hoffet fikk han en rekke høye statsembeter, og 1880–1905 fungerte han som overprokurator for Den allerhelligste synode, dvs. statens fremste vokter over den russiske kirke. Han var tilhenger av det absolutte enevelde. Pobedonostsevs innflytelse var størst i det første tiåret etter mordet på Aleksander 2 (1880-årene), da den russiske innenrikspolitikken ble stadig mer reaksjonær.