Konstantin Fehrenbach, tysk politiker. Fra 1903 medlem av Riksdagen, tilhørte venstre fløy innen Zentrum. President i Riksdagen 1918–20, rikskansler 1920–21.