Konstantin Balmont, russisk forfatter, emigrant fra 1918. Han tilhørte de såkalte dekadentene, som fra ca. 1890 fornyet russisk poesi. Blant hans diktsamlinger er Under nordlig himmel (1894), Stillhet (1898), Brennende bygninger (1900) og La oss bli som solen (1903). Han var påvirket av fransk symbolisme, og hans dikt preges av språklig musikalitet og dristig rytmikk. Han utgav også mange oversettelser av varierende verdi, blant annet av Ibsen.