Konrad von Gesner, sveitsisk naturforsker, lege og polyhistor, en av sin tids mest berømte lærde. Professor i fysikk og første stadslege i Zürich. Stor produksjon av medisinske og naturhistoriske arbeider (botanikk, zoologi, mineralogi), oversikter over klassisk litteratur, ordbøker. Hans betydeligste verk Historia animalium (1551–87) er en kritisk sammenfatning av datidens kunnskaper tilføyd egne observasjoner av virveldyr og lavere vanndyr. Det fikk grunnleggende betydning for nyere zoologi. Nytt for datiden var de mange gode illustrasjonene i verket, noen tegnet av Albrecht Dürer. Gesner var den første som hevdet at plantenes blomster og frukter var av systematisk interesse (Enchiridion historiae plantarum, 1541). Han var en pasjonert fjellvandrer og hevdet betydningen av fjellturer, ikke bare for å samle planter som botaniker, men for mosjonen og skjønnhetsopplevelsen, et uvanlig synspunkt den gang.