Kongshamn, tettbebyggelse i Arendal kommune i Aust-Agder, på Tromøy ca. 11 km øst for bysenteret. Kongshamn utgjør det østligste del av Arendal tettsted.