Kongressen danser, ironisk uttrykk brukt om Wienkongressen som trådte sammen i 1814 og etter manges mening lot meget av sin tid gå med til praktfulle festligheter istedenfor å konsentrere seg om å ordne Europas politiske forhold etter Napoleonskrigene. Uttrykket er skapt av fyrsten av Ligne, som uttalte Le congrès ne marche pas, il danse! – Kongressen marsjerer ikke, den danser!