Kongokratonet, grunnfjellsområde som strekker seg over store sentrale og sørlige deler av Afrika. Kratonet dekker området fra Kasairegionen i Kongo, videre inn i Sudan og Angola. Den finnes i Gabon, Kamerun og Sør-Afrika. Den forekommer også i Zambia der det kalles Bangweulublokken. Kongokratonet ble dannet for mellom 3,6 og to milliarder år siden.Kongokratonet ble dekket av karbonater og skifre ved slutten av prekambriumtiden. Horisonter av glasiale bergarter markerer istider. Fra paleozoikum ble Kongobassenget dannet slik vi kjenner det i dag.