Kongemosekulturen, arkeologisk kultur ca. 6000–5200 f.Kr. i Danmark, oppkalt etter et funnsted i Vest-Sjælland som ble utgravd i 1950-årene, og først da skilt ut som egen kulturgruppe. Kongemose-boplassene er vesentlig kjent fra Sjælland og Skåne, der det er påvist både kyst- og innlandsboplasser. Det arkeologiske materialet utmerker seg særlig ved den gode flekketeknikken, som viser seg i en rekke redskapsformer. Menneskene har vært storviltjegere, og på innlandsboplassene er det funnet tusenvis av margspaltede knokler av kronhjort, rådyr, villsvin, urokse, bever m.m. Funn fra kystboplassene viser at folket der har spedd på med fiske og jaktet på sel. Kulturen er en forløper for den senere Ertebøllekulturen.