Kong Oscars Fjord, fjord i Grønland, ligger på 72°–73° n.br. 150 km lang og 10–20 km bred, en av Østgrønlands største fjorder. Den står i forbindelse med Kejser Franz Josephs Fjord. På sydkysten ligger den nedlagte gruvebyen Mesters Vig.