Oslo, norsk kredittforetak opprettet i 1999 som en videreføring av den statlige Norges Kommunalbank. Denne ble etablert i 1927 for å yte lån til kommuner som var i vanskeligheter. Kommunalbanken er den største långiveren til kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper, samt til andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Kommunalbanken er et statlig heleid aksjeselskap. Kommunalbanken var tidligere eid av Staten (80 %) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP, 20 %), til Staten i 2009 kjøpte KLPs eierandel. Forvaltningskapitalen er om lag 400 mrd. kr og utlånsvolum rundt 250 mrd. kr (2015). Kristine Falkgård har vært administrerende direktør siden 2012.