Kolnostunnelen, tunnel på riksvei 53 ved Årdalsfjorden i Sogn og Fjordane; 658 m lang, åpnet 1982.