Svalbard, isbre som munner ut ved botnen av Kollerfjorden, den innerste og østligste del av Krossfjorden på Spitsbergen.