Kollasuyu, collasuyo, opprinnelig betegnelse på inka-rikets sørlige del. Tawantinsuyu (tahuantinsuyo) henspiller på de fire verdenshjørner med byen Cusco som sentrum: Chinchay suyu (chinchasuyo, nordlige del), Antisuyu (antisuyo, østlige del), Kuntisuyu (cuntisuyo, vestlige del) og Kollasuyu. I dag bruker en del indianske organisasjoner i Andesområdet Kollasuyu som et alternativt navn på Bolivia, som de anser for å være kolonistenes navn. Bolivia er den staten i Sør-Amerika med høyest andel indianere i befolkningen (nærmere 60 %, foruten ca. 30 % mestiser).