Kollåsen, naturreservat øst i Ski kommune. Kollete landskap med kløfter. Kollene er dekket av barskog; mest gran og noe blandingsskog og furuskog.