Christian Frederik Knuth (1728–1801) ble 1743 opphøyet til baron med Christiansdal som baroni; hans sønn ble opphøyet til greve 1810. Denne grenen eier fortsatt godset Lilliendal på Sør-Sjælland.