Knuth Carl Henrik Becker, dansk forfatter, debuterte som lyriker med satirisk brodd og harde sosiale skildringer (samlingene Silhuetter, 4 bd., 1916–28), men slo først igjennom 1932 med den store roman Det daglige brød, en fortelling om en fattig og forfulgt gutts kamp for eksistensen. Fortsettelsen, Verden venter (2 bd., 1934), legger handlingen til en oppdragelsesanstalt. Denne delvis selvbiografiske romanrekke, den største i sin art i dansk litteratur, går videre med Uroligt foraar (3 bd., 1938–39), Naar toget kører (2 bd., 1944), Marianne (1956) og Huset (1961, ikke fullført). Han følger her den unge Kai Gøtsches vanskelige vei gjennom skiftende arbeidsmiljøer frem til militærinnkallelsen under den første verdenskrig. Ved sin intense realisme er verket blitt et menneskelig og sosialt dokument av rang. Han fikk 1961 Det danske akademis første litteraturpris på 50 000 kr.