Knut Tveit

Faktaboks

Knut Tveit
Født
1939
Død
6. februar 2012

Artikkelstart

Knut Tveit, norsk fagpedagog. Tveit arbeidet innenfor nordisk utdannelseshistorie, og regnes som en autoritet på "almuens utdannelseshistorie". Han har også undersøkt de private skolenes historie, og forholdet mellom det private og det offentlige skolevesenet.

Karriere og livsløp

Knut Tveit (f. 1939) arbeidet hele sitt profesjonelle liv ved Pedagogisk Forskningsinstitutt,UiO. Han ble ansatt på forskningsstipend i 1971 og fikk stilling som amanuensis i 1976. Tveit tok doktorgraden i 1989 med avhandlingen «Allmugeskolen på Austlandsbygdene 1730 til 1830», og ble ansatt som professor i 1993. Han var instituttleder samme sted fra 1996 til 2002. Tveit er en markant forsker som har skrevet sine hovedverk innenfor eldre skolehistorie.

Forskning og formidling

Tveits hovedverk omhandler skoleutvikling på 1700 og 1800-tallet der han undersøkte etableringen av lese- og skriveferdigheter hos befolkningen. Han viser hvordan analfabetismen ble utryddet i siste halvdel av 1700-tallet. I løpet av de første tiårene på 1800-tallet var katekismen fremdeles hovedbok i allmueskolen, men lærebøker i lesning, skriving, regning, historie og geografi hadde fått fotfeste i skolen. Allmueskolen på bygdene var en omgangsskole som omfattet så å si alle barn.

I sine arbeider om norske privatskoler dokumenterer Tveit bakgrunnen for den store nedgangen i antall privatskoler på 1900-tallet. I perioden 1880-1965 var det generell motvilje mot privatskoler både hos borgerlige og sosialistiske politikere. I tiden etter 1960-tallet har det vært strid om privatskolene. Sosialistiske regjeringer har ønsket å stramme inn for å hindre flere privatskoler mens borgerlige regjeringer har ønsket å lette arbeidsforholdene for privatskolene.

Faglig profil

Tveit var i sine forskningsarbeider i nyere utdanningshistorie kritisk til sider av skolepolitikken. Det gjelder ikke minst de betingelsene som private skoler fikk fra myndighetene på 1900- og 2000-tallet. Tveit hevdet at myndighetene ikke hadde noen virkelig vilje til å satse på levedyktige private reformskoler som kunne være alternativer til og påvirke den offentlige skolen.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Tveit, K.(2008) «Privatskolane – til skade eller gagn for den offentlege skolen?» I Beck, C. og Vestre, S.E. (red). Skolen i aftenlandet. Oslo: Didakta forlag.

Thuen, H. & Tveit, K. (2013) "Privatskolane – vere eller ikkje vere? Fire hundre år i motgang og medgang ".Ss.: 493-508 Tidsskrift for samfunnsforskning 04 / 2013, (54).

Tveit, K. Allmugeskolen på Austlandsbygdene 1730-1830. Oslo: Universitetsforlaget.

Tveit, K. (2004). "Skolen i NordNoreg på 1700-tallet". I Årbok for utdanningshistorie. Notodden: Telemarksforsking.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg