Knut Tarald Taraldsen, norsk språkforsker. Dr.philos. 1983. Professor i allmenn språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø fra 1984. Taraldsen er en representant med internasjonal tyngde i Norge for Noam Chomskys generative lingvistikk. Han har gjennom sine arbeider om grunnleggende parametre hatt stor innflytelse på utviklingen av Chomskys grammatiske teori, særlig GB-teorien (On the NIC, vacuous application and the that-trace filter, 1978; Parametric variation in phrase structure, dr.avh. 1983). Han har en faglig bakgrunn som spenner vidt med grundig filologisk skolering og bred kunnskap om forskjellige språk, spesielt romanske språk.