Knut Karlberg, norsk veterinær. Dr.med.vet. 1981. Avdelingsveterinær ved Norges veterinærhøgskole 1981–89, professor i reproduksjonsfysiologi fra 1990. Rektor ved Norges veterinærhøgskole 1993–95.