Knut Kaasen, norsk jurist, avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo (UiO) 1977; doktor juris samme sted 1984. Dommerfullmektig 1979–81. Amanuensis Nordisk Institutt for Sjørett, UiO 1981–84. Advokat i Norsk Hydro as 1984–88. Professor i rettsvitenskap ved UiO siden 1989; dekanus ved Det juridiske fakultet 2001–03. Knut Kaasen har i flere perioder vært konstituert som dommer i Høyesterett.