Knut Jacobsen, født i Moss, norsk skuespiller. Debuterte 1932 på Nationaltheatret i En folkefiende. Fra 1937 en bærende kraft ved Trøndelag Teater, hvor han i femten år også var kostymesjef. Spilte med sterk innlevelse Ibsen-roller som doktor Wangel (Fruen fra havet), Kroll (Rosmersholm), byfoged Stockmann (En folkefiende) og Manders (Gengangere). Også i operette og revy var han en stilsikker kunstner.