Knut Herbrand Kallerud, norsk jurist. Han tok juridisk embetseksamen i 1983, og ble master i Human Rights Law fra Essex University 1998. Kallerud var førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet 1995-2008 og assisterende riksadvokat 2008-2011. Han tiltrådte som høyesterettsdommer 16. juli 2011.