Knut Dæhlen, norsk forstmann. Skogbrukskandidat fra NLH 1958. En rekke stillinger og tillitsverv i skogbruket. Fylkesskogsjef i Oppland 1977–98. Ordfører i Det norske Skogselskap 1985–2000.