Knut Breirem, født i Vega, norsk landbruksforsker. Dr.agric. 1935. Professor i fôringslære ved Norges landbrukshøgskole 1936–72 og leder av Institutt for fôringslære og fôringsforsøk. Særlig kjent for sitt arbeid med vurdering av fôrets næringsverdi. Utgav bl.a. Fôrmidler og fôrkonservering (1970, sammen med T. Homb) og Melk i matforsyningen (1981).