Knud Lavard, dansk prins, sønn av Erik Ejegod. Hertug i Sønderjylland 1115. Beseiret venderne og ble deres fyrste. Inntok en betydningsfull posisjon som hersker over det viktige grenseriket. Ble myrdet av sin fetter, kong Magnus, som i Knud så en rival til tronen. Erklært for helgen 1169 under sønnens, Valdemar 1 den stores regjeringstid. Skrinlagt i Ringsted 1170.