Knud Langeland, født i Samnanger, norsk-amerikansk pressemann, utvandret til Wisconsin i 1843, overtok bladet Nordlyset 1849 og grunnla 1866 (sammen med John Anderson) Chicago-avisen Skandinaven, som ble det største presse- og forlagsforetaket i det norske Amerika. Utgav Nordmændene i Amerika (1888).