Knud Kristensen, dansk politiker (Venstre), gårdbruker, statsminister 1945–47. Medlem av Folketinget 1920–29 og 1932–48. I 1940 ble Kristensen innenriksminister i samlingsregjeringen etter den tyske okkupasjon av Danmark og gikk av sammen med den 1942. Etter valget 1945 dannet han en ren venstreregjering, men måtte tre tilbake 1947 da han ikke fikk folketingets støtte for sin Sydslesvig-politikk. Året etter nedla han sitt mandat i folketinget i protest mot dets og regjeringens holdning til Sydslesvig-spørsmålet. I 1953 gjorde Kristensen et politisk comeback i forbindelse med folkeavstemningen om den nye danske grunnlov, som han bekjempet. Da grunnloven ble vedtatt bl.a. med Venstres støtte, meldte han seg ut av partiet og dannet det konservative jordbrukspartiet De Uafhængige. Det stilte lister ved alle valg til folketinget 1953–68, men oppnådde bare en håndfull mandater 1960 og 1964.