Knud Jeppesen, dansk musikkforsker og komponist. Elev av Thomas Laub og Carl Nielsen, studier i Italia og Spania. Organist i København 1917–47, lærer ved Musikkonservatoriet 1920, professor i musikkvitenskap ved Århus universitet 1946. Han skrev de grunnleggende arbeider Palestrinastil (1923) og Lærebog i kontrapunkt (1930), utgav Kopenhagener chansonnier, Dania sonans, Die mehrstimmige italienische Laude m.m. Var 1949–52 president i Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, og redigerte dette selskaps publikasjon Acta musicologica 1931–53. Jeppesen er internasjonalt kjent for sin banebrytende innsats innen Palestrina-forskningen og 1500-tallets vokalpolyfoni.