Knud Børge Andersen, dansk politiker (sosialdemokrat); cand. polit. Medlem av Folketinget 1957–70 og 1973–81. Undervisningsminister 1964–68, partisekretær 1970 og utenriksminister 1971–73 og 1975–78. President (Formand) i Folketinget 1978–81.