Knud Asbjørn Wieth-Knudsen, dansk sosialøkonom. Dr.polit. i København 1908 på en avhandling om Formerelse og fremskridt, hvor han analyserte befolkningsutviklingen og inntektsforholdene. Professor i sosialøkonomi ved NTH 1922–42.