Klofjell, fjell i Nannestad kommune i Akershus; 665 moh. Tilhører Marifjell naturreservat.