Kliper, navn på russisk bemannet, gjenbrukbart romfartøy under utvikling (2005) ved RSC Energija som mulig etterfølger for Sojus. Arbeidet har vært i gang siden 2000, men ble kjent først i 2004. Skal ta seks personer (hvorav en besetning på to) og opptil 700 kg forsyninger/utstyr i det som ser ut til å bli et fartøy med korte, deltaformede vinger der tippene er bøyd oppover. Vil kunne benyttes til transportoppdrag mellom bakken og Den internasjonale romstasjonen, dessuten som mannskapsseksjon ved ferder til Månen og Mars. Blir i første omgang konstruert for 25 gangers bruk. For bygging og operasjon (fra omkring 2010) søker Russland samarbeid med for eksempel ESA (European Space Agency) eller enkeltnasjoner.