Stortingsmelding om hvordan målene i Klimaforliket kan nås innen 2020. Den beskriver hvilke tiltak Regjeringen mener må settes i verk for at man skal nå målene i klimaforliket. Meldingen (St.meld.nr. 21 2011-2012) ble lagt fram for Stortinget 25. april 2012. I meldingen bekreftes det at klimamålene fra klimaforliket i 2008 ligger fast, og at 2/3 av utslippsreduksjonene skal tas innenlands. Noen hovedpunkter nevnes nedenfor:

  • Det opprettes et klima- og energifond for å utvikle teknologi som gir reduserte utslipp. Fondet skal vokse til 50 milliarder kr innen 2020.
  • CO2-avgiften i oljeindustrien økes med 200 kr per tonn CO2-ekvikvalenter, noe som utgjør en dobling fra dagens nivå.
  • Økt satsing på kollektivtransport, spesielt Inter-City tog på Østlandet.
  • Økt satsing på energibesparende bygninger. Passivhus og plusshus-standard.
  • Tiltak i skogbruket som skal opprettholde eller øke opptaket av karbondioksid (CO2).
  • Tiltak for å få folk til å bruke sykkel framfor bil over korte strekninger.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.