Stortingsmelding om hvordan målene i Klimaforliket kan nås innen 2020. Den beskriver hvilke tiltak Regjeringen mener må settes i verk for at man skal nå målene i klimaforliket. Meldingen (St.meld.nr. 21 2011-2012) ble lagt fram for Stortinget 25. april 2012. I meldingen bekreftes det at klimamålene fra klimaforliket i 2008 ligger fast, og at 2/3 av utslippsreduksjonene skal tas innenlands. Noen hovedpunkter nevnes nedenfor:

  • Det opprettes et klima- og energifond for å utvikle teknologi som gir reduserte utslipp. Fondet skal vokse til 50 milliarder kr innen 2020.
  • CO2-avgiften i oljeindustrien økes med 200 kr per tonn CO2-ekvikvalenter, noe som utgjør en dobling fra dagens nivå.
  • Økt satsing på kollektivtransport, spesielt Inter-City tog på Østlandet.
  • Økt satsing på energibesparende bygninger. Passivhus og plusshus-standard.
  • Tiltak i skogbruket som skal opprettholde eller øke opptaket av karbondioksid (CO2).
  • Tiltak for å få folk til å bruke sykkel framfor bil over korte strekninger.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.