Kleon, athensk statsmann, en rik garver, etter Perikles' død 429 leder for de ytterliggående demokratene. Arbeidet for en energisk krigføring mot Sparta, betalt ved høye avgifter fra byene i det attiske sjøforbund. Som strateg ledet han 422 en ekspedisjon mot Thrakia, men falt i en trefning med spartanerne ved Amfipolis. Usympatisk fremstilt av Aristofanes og Thukydides.