Klemetsmesse, 23. november, minnedag for Clemens 1, biskop av Roma. En legende forteller at han ble druknet i Svartehavet med et anker bundet til halsen, og ankeret ble hans attributt og dagens tegn på primstavene. Dette ankeret ble så tolket slik at nå skulle alle skip gå i vinterhavn. I legendene blir det også fortalt at Clemens ble forvist fra Roma og sendt på straffarbeid til Krim, hvor han fikk de andre fangene med på å bygge kirker. Enkelte primstaver har derfor en kirke som merke.