Klement Gottwald, tsjekkoslovakisk politiker. Fremstående leder i det tsjekkoslovakiske kommunistparti, generalsekretær i partiet 1929, innvalgt i nasjonalforsamlingen samme år. Etter München-avtalen 1938 reiste han til Moskva og ledet partiarbeidet derfra til 1945. Han var visestatsminister 1945–46 (Košice-regjeringen) og statsminister etter valget i 1946. Han avløste Edvard Beneš som president da han gikk av i protest mot den nye forfatningen juni 1948. Fulgte en stalinistisk kurs.