Klemens Janicki, polsk forfatter; den betydeligste latinske renessansedikter i Polen. Skrev utsøkte elegier, epigrammer og oder med en personlig tone, f.eks. i samlingen Tristia (1542).