Klaus Wagenbach, tysk forlegger og essayist. Grunnla forlaget Wagenbach i Berlin i 1964 som ble kjent for sin radikale profil i utgivelsen av kulturpolitiske dokumenter. Forlaget ble en viktig formidler av samtidslitteratur fra de de to tyske statene (J. Bobrowski, W. Biermann, E. Fried). I 1970-årene var forlaget et viktig diskusjonsforum for den utenomparlamentariske opposisjon (U. Meinhof, R. Dutschke). Har skrevet og utgitt bøker om F. Kafka som bidrog til en ny vending i vurderingen av Kafkas forfatterskap.