Kjetil Skogrand, norsk politiker (A) og samfunnsforsker, dr.philos. Utdannet historiker, forskningsstipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1994–95, amanuensis i historie ved Universitetet i Oslo 1996–97. 1997–2005 forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og leder for seksjon for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Statssekretær i Utenriksdepartementet fra 2005.