Ketil, mannsnavn, norrønt Ketell eller Ketill, 'kjel', sannsynligvis 'offerkjel'. Navnet er trolig en kortform av norrøne navn som Arnketill, Torketill, Asketill osv. Varianter av samme navn er f.eks. Kittel og til dels Kjell. Navnedag 11. juli.