Kjersti Markusson, norsk politiker (SV); lærer, Evenes. Rektor ved Liland skole fra 1998. Medlem av Evenes kommunestyre siden 1991 og av Nordland fylkesting siden 2000. Fylkesråd i Nordland 2003–05. 2005–07 statssekretær i Finansdepartementet, statssekretær ved Statsministerens kontor 2007-09.