Kjenner, tettbebyggelse på Lierskogen, Lier kommune, Buskerud, del av Oslo tettsted. Boligområde på sørsiden av E 18.