Kjellaug Nakkim, norsk politiker (H). Medlem av Moss bystyre 1976–87 og av Østfold fylkesting 1984–95. Stortingsrepresentant for Østfold 1989–2001. Leder av Kringkastingsrådet fra 2006.