Kjellaug, kvinnenavn, norrønt Ketillaug, av ketill, 'kjel' og -laug, 'viet til'. Navnedag 20. april.