Kjell Skogen, norsk pedagog. Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo fra 1991. Rektor ved Statens spesiallærerhøgskole 1988–90. Har tidligere arbeidet som lærer, pedagogisk-psykologisk rådgiver, høyskoledosent og hatt internasjonale oppdrag, bl.a. som konsulent for Verdensbanken og gjesteforsker ved Harvard. Har skrevet bøker om innovasjon, organisasjon og spesialpedagogikk, bl.a. Innovasjon i skolen (2004), Spesialpedagogikk (2005), Entreprenørskap i utdanning og opplæring (2006).